Zapisy do 21.02.2020 r. , rozpoczęcie 24.02.2020 r , zakończenie 27.03.2020 r.

Kurs doskonalący „Doskonalenie techniki czytania i pisania w edukacji wczesnoszkolnej” jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką doskonalenia umiejętności czytania i pisania u uczniów, chcących pogłębić swoją wiedzę na ten temat, doskonalić swoje narzędzia pracy. Kurs kierowany jest do szczególnie do nauczycieli uczących poza granicami Polski.

Cele kursu:

- Zapoznanie osób zainteresowanych z aktualną wiedzą z zakresu doskonalenia nauki czytania i pisania;

- Przekazanie najważniejszych zagadnień związanych z tematyką kursu;

- Zapoznanie z sposobami usprawniania deficytów rozwojowych poprzez gry i zabawy;

- Wyposażenie uczestników kursu w inspiracje do tworzenia własnych pomocy do pracy z uczniami .

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ