Kursy, na które można się zapisywać. Zapraszamy!

160-GODZINNY KURS KWALIFIKACYJNY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGODNIE Z PLANEM NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO – I edycja

Zapisy do: 7 stycznia 2019 r. | Rozpoczęcie: 14 stycznia 2019 r. | Zakończenie 30 czerwca 2019 r.

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do  realizacji treści nauczania w zakresie języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, określonych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

 

ADRESAT KURSU:

Nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.poz.1575).

 

TREŚCI KURSU:

1. Relacje między wiedzą o procesie nauczania a wiedzą o uczniu klas IV–VIII.

2. Struktura, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego na II etapie edukacyjnym.

3. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.

4. Projektowanie lekcji dotyczących odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi na II etapie edukacyjnym.

5. Projektowanie lekcji dotyczących analizy i interpretacji tekstów kultury objętych ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych na II etapie edukacyjnym.

6. Zasoby internetowe pomocne w nauczaniu języka polskiego na II etapie edukacyjnym, zgodnym z treściami ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Warunki ukończenia kursu:

1) aktywne uczestnictwo w kursie on-line, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu,

2) złożenie pracy zaliczeniowej w formie czterech kart programowych wraz z materiałami zaplanowanymi do wykorzystania podczas zajęć

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

„Myślenie ma kolosalną przyszłość” – wykorzystanie narzędzi TOC wspomagających krytyczne myślenie w dydaktyce XXI wieku poza granicami Polski.

Zapisy do 7 stycznia 2019 r. | Rozpoczęcie: 15 stycznia 2019 r. | Zakończenie 24 marca 2019 r.

Adresaci kursu:

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących poza granicami Polski, pragnących rozwijać kompetencje kluczowe potrzebne do krytycznego przetwarzania informacji oraz umiejętności z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędnych do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

W efekcie kursu Uczestnik będzie:

 • rozumiał pojęcie „myślenie krytyczne”;
 • wrażliwy na informacje przekazywane z różnych źródeł;
 • znał bariery utrudniające myślenie krytyczne;
 • wiedział jak je rozwijać w sobie i u swoich uczniów;
 • znał narzędzia do ToC;
 • świadomie planował rozwój kompetencji kluczowych w oparciu o umiejętności zdobyte w trakcie kursu.

Zagadnienia szczegółowe:

 1. Czym jest myślenie krytyczne?
 2. Dlaczego myślenie krytyczne ma „kolosalną przyszłość” w dydaktyce XXI wieku poza granicami Polski?
 3. Z jakich postaw się składa myślenie krytyczne?
 4. Jak skutecznie stosować myślenie krytyczne?
 5. Czym są i w jaki sposób wykorzystywać narzędzia ToC?
 6. Jaki wpływ ma krytyczne myślenie na kształcenie kompetencji kluczowych i planowanie rozwoju zawodowego i osobistego?

Warunki ukończenia kursu doskonalącego:

Spełnienie minimum dwóch z trzech poniższych kryteriów:

 1. aktywne uczestnictwo w kursie on-line;
 2. rozwiązanie testu samokształceniowego;
 3. opracowanie przy pomocy poznanego narzędzia graficznego do ToC dowolnego materiału dydaktycznego.

Ilość godzin:  30 godzin
Czas trwania:  15  stycznia  - 24 marca 2019 r.
Prowadząca kurs: Liliana Sosnowska

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.