Kursy, na które można się zapisywać. Zapraszamy!

 

Szkolenie "Jak zorganizować nauczanie online? - 3 kroki"

Znajdziecie tu trzy wykłady video o nauczaniu online. Krok po kroku dowiecie się jak nagrywać lekcje video, tworzyć interaktywne ćwiczenia i zarządzać wirtualną klasą.

TERMIN

Seria 3 wykładów dostępna będzie na platformie

od 02.04.2020

do 07.04.2020

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Dodatkowo będzie możliwość zadawania pytań w dniach 02-07.04.2020. Wystarczy przesłać pytanie, a osoba prowadząca szkolenie odpisze możliwie jak najszybciej. 

Osoba prowadząca: Ewa Beczek

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Zapisy do dnia 3 kwietnia 2020 | Rozpoczęcie 6 kwietnia 2020 | Zakończenie 9 czerwca 2020

Cel główny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania szkołą polską za granicą.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne

  • przywództwo edukacyjne w szkole;
  •  przepisy prawa regulujące działalność szkoły polskiej za granicą;
  •  polityka oświatowa – kierownik szkoły polskiej za granicą jako lider w środowisku;
  •  zarządzanie zasobami ludzkimi;
  •  zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

- posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole

- jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,

- ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Warunki ukończenia kursu

•          aktywny udział w zajęciach on-line,

•          uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,

•          złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.